تیم‌های مذاکراتی در دوحه روی کارشیوه توافق کردند

گزارش‌ها حاکی است که اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان روی کارشیوه مذاکراتی توافق نموده‌اند، اما این موضوع تاکنون از سوی منابع رسمی تایید نشده است.

ادامه مطلب