نامه قریشی به همتای امریکایی‌اش: پاکستان از جئواستراتژیک به جئواکونومیک تغییر می‌کند

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفته است که نامه‌ای به وزیر امور خارجه جدید امریکا نوشته و او را از تحولات مختلف منطقه آگاه ساخته است.

ادامه مطلب