جامعه تشیع؛ تعامل با قدرت، فرصت‌ها و چالش‌ها

اکنون اهل تشیع یک فرصت استثنایی تاریخی در اختیار دارد که پرونده را برای همیشه ببندد و سهم خود را در دایره قدرت تثبیت کند. تشیع فرصت دارد که حاکمیت طا-لبان را برای گرفتن سهم خود مجاب کرده و از نگاه قانونی و حقوقی جایگاه خود را در تعاملات سیاسی و حکومتی به اثبات برساند

ادامه مطلب
محقق:

طالبان به ما سه پیام دادند، هرسه را رد کردیم

محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می‌گوید که از سوی طالبان سه پیام دریافت کرده، ولی سه پیام را رده نموده است. او افزوده که طالبان از جامعه تشیع افغانستان، بیعت یا معیت یا بی‌طرفی خواسته است

ادامه مطلب