احمدی:

نادیده گرفتن جامعه مدنی در روند صلح به سود کشور نیست

عبدالله احمدی تسهیل کننده عمومی گروه مشترک کاری نهادهای جامعه مدنی در صحبت با خبرگزاری دید گفت که نقش جامعه مدنی به عنوان طرف سوم در مذاکرات صلح بسیار مهم و تاثیر گذار است

ادامه مطلب
گروه کاری مشترک جامعه‌ مدنی:

جایگاه فعالان مدنی و زنان در مذاکرات صلح خالی است

گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان می‌گوید که در مذاکرات صلح میان‌افغانی به فعالان مدنی و زنان سهم داده نشده و افراد دیگر با استفاده از نام جامعه مدنی در این نشست شرکت می‌کنند

ادامه مطلب

آلمان و امریکا بر پشتیبانی از جامعه مدنی افغانستان تأکید کردند

به دنبال نشر گزارش یوناما در مورد ترورهای هدفمند در افغانستان، امریکا، آلمان و برخی سفارت‌خانه‌های دیگر این حملات را محکوم و بر پشتیبانی و تقویت نهادهای مدنی پافشاری کردند

ادامه مطلب