سفیر جدید امریکا در کابل معرفی شد

دولت امریکا، جان بس، سفیر این کشور در ترکیه را به عنوان سفیر جدید امریکا در افغانستان معرفی کرده است

ادامه مطلب