سیگار:

با خروج پیمان‌کاران امریکایی، نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر از چند ماه دوام نمی‌آورد

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که در صورت خروج هزاران پیمان‌کار امریکایی از افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور بیش از چند ماه دوام نمی‌آورد

ادامه مطلب