دوگانگی جان و تن، از رقابت تا رفاقت؛ نظرگاه مولانا در باره ارتباط جان و تن

گاهی رقابت بین جسم و روح وجود دارد و گاهی این رقابت تبدیل به رفاقت می‌شود. به تعبیر دیگر گویا اول جسم با روح کاملا با هم مخالفت دارند و بعد از اینکه روح جسم را تخریب کرد، بعد به آباد کردن همین جسمی می‌پردازد که خودش تخریب کرده است.

ادامه مطلب