جاوید کوهستانی:

فرماندهان اردو در جنوب، عمداً جبهه را به طالبان تسلیم می‎کنند

جاوید کوهستانی، آگاه امور نظامی، در پیوند به حوادث اخیر در جنوب کشور گفته است که قومی‌شدن سیاست باعث شهادت ۱۷۰ سرباز ارتش ملی در جنوب کشور شده است

ادامه مطلب