وزارت داخله جان باختن قهرمان را تایید کرد

وزارت امور داخله کشته شدن عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات پارلمانی را از حوزه هلمند، در اثر انفجار ناشی از بمب جاسازی شده در ستاد انتخاباتی او، تایید کرد

ادامه مطلب