بازداشت ۱۴ تن به اتهام جرایم مختلف در کابل

پولیس کابل چهارده تن را در پیوند به انجام جرم‌های جنایی از نقاط مختلف شهر کابل بازداشت کرده است.

ادامه مطلب

در یک هفته بیش از ۶۰ نفر از سوی پولیس کابل بازداشت شده است

پولیس کابل می‌گوید که در جریان کمتر از یک هفته از تاریخ ۶ تا ۱۲ سنبله دست کم ۶۱ نفر را به اتهام جرایم جنایی و قضایای گوناگون در شهر کابل بازداشت کرده است

ادامه مطلب