سومین جشنواره گل زعفران در هرات برگزار شد

سومین جشنواره گل زعفران امروز در هرات از سوی محمد آصف رحیمی والی این ولایت، گشایش یافت

ادامه مطلب