جعفر مهدوی: مردم شیعه در تمام جبهات از طا-لبان استقبال کردند

خبرگزاری دید: جعفر مهدوی رییس حزب ملت افغانستان در گردهمایی شهروندان شیعه در غرب کابل گفت که اهل تشیع در هیچ جبهه و در هیچ ولایت با طا-لبان نه تنها درگیر نشده بلکه از آنان استقبال هم کرده‌اند.

ادامه مطلب