جلسه رهبری ارشد امنیتی؛ تاکید بر تامین امنیت شاهراه‌ها و توزیع زمین به خانواده شهدا

نشست رهبری ارشد نیروهای امنیتی به ریاست رییس جمهور غنی برگزار شده و بر تامین امنیت شاهراه‌ها و توزیع زمین بر خانواده‌های شهدا تاکید شد

ادامه مطلب