جلوگیری از پرتاب چهار فروند راکت بر کابل

وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور از پرتاب چهار راکت به شهر کابل جلوگیری کرده‌اند.

ادامه مطلب