سران جنبش روشنایی در دیدار با رییس‌جمهور:

جنبش، حاضر به گفت‌وگو با حکومت است

سران جنبش روشنایی در دیدار با رییس‌جمهور غنی از لغو تظاهرات دوم اسد خبر داده و گفت که این جنبش حاضر به گفت‌وگو با حکومت است

ادامه مطلب