نزدیکی ایران و پاکستان؛ تحولات جدید منطقه‌ای در راه است؟

فشارهای ایالات متحده امریکا بر پاکستان در دو سال اخیر موجب این شد که رابطه این کشور به میزانی که با امریکا به سردی گراییده، با کشورهای منطقه‌ای نزدیک گردد. تعریف رابطه جدید با فدراسیون روسیه، به عنوان دومین قدرت جهانی، گسترش رابطه سیاسی و اقتصادی با چین و در آخرین مورد، تمایل جدی تعریف یک رابطه مطمین با ایران، نشان می‌دهد، پاکستان در تلاش بازکردن یک جایگاه جدید منطقه‌ای است

ادامه مطلب