والدین سرباز جان باخته امریکایی در کابل خواستار استعفای جنرال میلی شدند

خبرگزاری دید: پس از شناسایی شدن انتحارکننده داعش شاخه خراسان بر میدان‌هوایی کابل، والدین نظامی امریکایی که در این حمله جان باخته بود خواستار استعفای جنرال میلی رییس ستاد ارتش این کشور شدند.

ادامه مطلب