متن کامل مصاحبه؛

اشرف غنی: خلیلزاد روند صلح را امریکایی کرد/ نگذاشتند با طالبان مذاکره مستقیم داشته باشیم

این متن، مصاحبه محمد اشرف غنی رییس جمهور پیشین کشور است که با جنرال نیک کارتر رییس ستاد ارتش بریتانیا انجام داده است. در این مصاحبه رییس جمهور غنی گفته که اعتماد به شرکای بین‌المللی سبب سقوط کشور شد. او همچنان تصریح کرده که خلیلزاد روند صلح را امریکایی کرد و اجازه نداد که دولت افغانستان با طا-لبان مذاکره کند.

ادامه مطلب