پیکر جنرال گدا محمد خالد به خاک سپرده شد

پیکر جنرال گدا محمد خالد از فرماندهان نامدار جهاد و مقاومت افغانستان پس از یک مراسم رسمی، بر فراز تپه کلوله پشته شهر کابل به خاک سپرده شد.

ادامه مطلب