اکادمی پولیس جنرال رازق به نام قاتلش«ابودوجانه» نامگذاری شد

خبرگزاری دید: طا-لبان اعلام کردند که اکادمی نظامی جنرال رازق را به نام «ابودوجانه» مسمی کرده‌اند؛ فردی که جنرال رازق را ترور کرد.

ادامه مطلب