مقدمه کنفرانس جنوا؛ تأکید بر توقف خشونت‌ها و حفظ ارزش‌ها در افغانستان

مقدمه کنفرانس بین‌المللی جنوا در رابطه به افغانستان تحت عنوان «ایجاد صلح دایمی» با سخنرانی اشتراک کنندگان در عرصۀ حفظ و تقویت حقوق بشر و اشتراک زنان و ادغام پناه‌جویان و عودت‌کنندگان، در سویس برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری کنفرانس جنوا برای افغانستان-۲۰۲۰

کنفرانس جنوا برای افغانستان به میزبانی حکومت افغانستان، حکومت فنلند و یوناما قرار است با حضور نمایندگان ۷۰ کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی تا ساعاتی دیگر در سویس برگزار گردد.

ادامه مطلب