جنگ افغانستان جنگ آینده بشریت است

جنرال جان نیکلسون فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان می‎گوید، شکست در نبرد افغانستان غیرقابل تصور است؛ زیرا این جنگ نه تنها برای آینده‌ افغانستان بلکه برای تمامی بشریت با اهمیت است

ادامه مطلب