سفیر پیشین کانادا:

حامیان جنگ نیابتی در افغانستان، تحریم شوند

سفیر اسبق کانادا در افغانستان گفته است کسانی که در پاکستان هنوز هم از جنگ نیابتی در افغانستان پشتیبانی می‌کنند، باید تحریم شوند

ادامه مطلب

جنگ نیابتی و سناریوهای احتمالی روند صلح

از نظر پاکستان، افغانستان به زمین بازی هند تبدیل شده و طالبان تنها نیرویی است که می‌تواند منافع پاکستان را تأمین کند. در نتیجه، روند صلح افغانستان دارای یک بعد پیچیده‌ منطقه‌ای نیز است

ادامه مطلب
سفیر پیشین کانادا:‌

به جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان پایان دهید

سفیر پیشین کانادا در افغانستان از نقش اساسی پاکستان در جنگ نیابتی در افغانستان پرده‌برداری کرده و می‌گوید سازمان اطلاعاتی پاکستان تنها علت اصلی دوام جنگ علیه مردم افغانستان است

ادامه مطلب
رحمت‌الله نبیل:

نشانه‌های جدید داخلی و خارجی جنگ نیابتی دیده می‌شود

رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی می‌گوید مردم افغانستان باید به محیط حساس منطقه‌ای توجه داشته باشند و مسئولیت جنگ نیابتی دیگر را در منطقه به عهده نگیرند.

ادامه مطلب