رحمت‌الله نبیل:

نشانه‌های جدید داخلی و خارجی جنگ نیابتی دیده می‌شود

رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی می‌گوید مردم افغانستان باید به محیط حساس منطقه‌ای توجه داشته باشند و مسئولیت جنگ نیابتی دیگر را در منطقه به عهده نگیرند.

ادامه مطلب