در آینده نزدیک

وزیر خارجه امریکا به پاکستان سفر می‌کند

ریکس‌ تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا در آینده نزدیک به پاکستان سفر می‌کند

ادامه مطلب