والی نورستان خواستار شناسایی این ولایت به عنوان منطقه غیرجنگی شد

والی نورستان از طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان خواسته است تا این ولایت را به عنوان منطقه غیرجنگی به رسمیت بشناسند تا زمینه گردشگری و بازدید از مناظر طیبعی نورستان فراهم شود

ادامه مطلب