حامد کرزی مسکو رفت

حامد کرزی رییس جمهور سابق کشور برای شرکت در کنفرانس امنیتی مسکو، امروز عازم روسیه شد

ادامه مطلب