فرمانده پولیس محلی میرزاولنگ سرپل کشته شد

حبیب‌الله قاسمی از فرماندهان پولیس محلی منطقه میرزاولنگ ولسوالی صیاد سرپل در اثر انفجار ماین جاسازی شده با یک سربازش کشته شد

ادامه مطلب