ته‌ینج: غنی با حمایت دوستم به ارگ رسید

سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان در ولایت جوزجان در حضور هواخواهان جنرال دوستم گفته است، اگر جنرال دوستم نبود، اشرف غنی تا صد سال دیگر به ارگ ریاست جمهوری راه نمی‌یافت

ادامه مطلب