سلام هیتلری باعث بازداشت دو گردشگر شد

پولیس آلمان دو گردشگر چینی را در برلین به دلیل حرکت دستان‌شان به نشان سلام هیتلری که یکی از بارزترین نمادهای نازی‌ها است، بازداشت کرد

ادامه مطلب