باشنده‌گان ولایت خوست مانع حصارکشی در امتداد خط دیورند شدند

باشنده‌گان ولایت خواست و اداره محلی ولسوالی «زاری» این ولایت مانع ساخت حصار در امتداد خط دیورند شدند

ادامه مطلب