پاکستان طرفدار حضور امریکا تا رسیدن به توافق صلح، در افغانستان است

اوراقی که به تازگی از سوی دیپلمات‌های برجستۀ پاکستانی، جنرالان بازنشسته و کارشناسان تهیه شده، حاکی است که پاکستان نه پیروزی مطلق طالبان را می‌خواهد و نه به حاشیه رانده‌شدن کامل آنان

ادامه مطلب