مشاور حقوقی دفتر شورای امنیت ملی:

در درگیری با دشمن از مراکز صحی و مکاتب حفاظت شود

بورد عالی جلوگیری از تلفات ملکی به نهادهای امنیتی هدایت داده است که در جریان درگیری و جنگ با دشمن از تعمیرهای مراکز صحی و مکاتب حفاظت کنند.

ادامه مطلب

برای محفوظ بودن از انفجار ماین‌های مقناطیسی به این نکات توجه داشته باشید!

اخیراً انفجار ماین‌های مقناطیسی در کابل و برخی ولایات دیگر نگرانی بی‌سابقه‌ای را در میان شهروندان به وجود آورده است. اکنون هیچ کس در هیچ جا مصئون نیست و هر وسیله نقلیه می‌تواند بالقوه حامل بمبی باشد. پس برای ایمن بودن، به نکات زیر توجه داشته باشید!

ادامه مطلب