امریکا از فرمان رهبر طا-لبان در باره حقوق زنان استقبال کرد

خبرگزاری دید: نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان از فرمان جدید رهبر طا-لبان در باره حقوق زنان استقبال کرده و خواستار تأمین حقوق آنان در سایر جنبه‌های اجتماعی افغانستان شد.

ادامه مطلب

عفو بین‌الملل خواستار پابندی جهان در حمایت از حقوق زنان افغانستان شد

خبرگزاری دید: سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان از جامعه جهانی خواست روی تعهد درازمدت خود برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان پایبند بماند.

ادامه مطلب