جنرال عبدالرازق: تصمیم ارگ در مورد والی بلخ مردود است

جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس قندهار ضمن اعلام حمایت از عطا محمد نور، گفته است که تصمیم ارگ ریاست‏ جمهوری در خصوص برکناری والی بلخ درست نیست و باید در این مورد تجدید نظر صورت بگیرد

ادامه مطلب