نشست کابینه؛

حمایت از صدای علمای بنگلادیش و عالمان دینی کشور در جهت صلح

در نشست کابینه که شامگاه روز دوشنبه در ارگ برگزار شد، از صدای علمای کشور بر عدم مشروعیت جنگ و برقراری آتش بس استقبال شد و از فتوای علمای کشور بنگلادیش و رییس اتحادیۀ بین‌المللی علمای مسلمین در خصوص عدم مشروعیت جنگ در افغانستان، حمایت صورت گرفت.

ادامه مطلب