بحث روی صلح؛ دیدار محب با فرستاده ویژه وزیر خارجه ایران برای افغانستان

حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور با ابراهیم طاهریان‌فرد فرستاده ویژه وزیر خارجه ایران در امور افغانستان دیدار کرد.

ادامه مطلب