ناتو متعهد است افغانستان را در رسیدن به صلح پایدار همکاری کند

برعلاوه تداوم ماموریت حمایت قاطع که مشمول آموزش، مشورت و کمک نیروهای امنیتی می‌باشد، حمایت مالی ما نیز از سکتور امنیتی ادامه دارد

ادامه مطلب