سفارت استرالیا: آتش‌بس کنید!

سفارت استرالیا در افغانستان در واکنش به حملات روزانه تروریستی در افغانستان خواستار برقراری آتش‌بس شد

ادامه مطلب
کمیسیون حقوق بشر:

حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش باید بررسی همه جانبه شود

کمیسیون حقوق بشر کشور در واکنش بر حمله تروریستی شامگاه روز گذشته بر مرکز آموزشی کوثر دانش ضمن محکوم کردن، از حکومت خواسته است که این رویداد تروریستی را به گونه همه جانبه بررسی و با محاکمه عاملان آن عدالت را برای قربانیان تامین نماید

ادامه مطلب