در حملات هوایی امریکا، ده‌ها میلیون دالر به طالبان خساره وارد شده!

معاون فرماندهی نیروهای هوایی امریکا در افغانستان می‌گوید که در نتیجه حملات هوایی نیروهای امریکایی، ده‌ها میلیون دالر خسارت مالی به گروه طالبان وارد شده است

ادامه مطلب