نگرانی دیده‌بان ایالات متحده از شدت حملات طالبان

گفت‌وگوها که گاهی متوقف و گاهی ادامه پیدا می‌کند برای پایان دادن به دهه‌ها درگیری است اما ناامیدی و ترس از اوج گرفتن خشونت اخیراً افزایش یافته است و هر دو طرف یکدیگر را مقصر می‌دانند

ادامه مطلب

سیگار: حملات طالبان در کابل افزایش یافته است

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) گفته است حملات طالبان، از جمله ترورهای هدفمند مقامات دولتی، رهبران جامعه مدنی و خبرنگاران در کابل رو به افزایش است.

ادامه مطلب