حمله بر قلب تپندۀ كابل!

چندي‌ست كه گروه تروريستي داعش حملات خود را در افغانستان بر اينجا متمركز كرده است. نه مسجد از نزد شان جا مانده و نه خيابان؛ همه‌جا را هدف نظامي براي خود تعيين كرده‌اند

ادامه مطلب