حمله انتحاری بر هواداران عطا محمد نور ۱۸ کشته برجای گذاشت

حمله انتحاری که در برابر دروازه هوتلی در خیرخانه که در آن شمار زیادی از هواداران عطا محمد نور برای حمایت از او گرد آمده بودند، جان ۸ پولیس و ۱۰ غیر نظامی را گرفت

ادامه مطلب