شهر ماتم‌زده بودا؛

واکنش‌ها: حمله بر بامیان هیچ توجیه انسانی ندارد

بامیان از امن‌ترین ولایت‌های کشور در دو دهه پسین به شمار می‌رود. وقوع حملات تروریستی و انفجارها در این ولایت بی‌پشینه بوده است. برای همین، شمار زیادی از سیاست‌ورزان و تحلیلگران این حمله را زنگ خطر برای تمام افغانستان خوانده‌اند

ادامه مطلب