پنتاگون حمله موشکی طالبان بر میدان هوایی قندهار را محکوم کرد

وزارت دفاع امریکا در واکنش به حملات علیه میدان هوایی قندهار گفته است که تصمیم طالبان برای تحریک خشونت بیشتر در افغانستان فرصت صلح را تخریب می‌کند

ادامه مطلب