همزمان با ورود جیمز متیس به افغانستان

میدان هوایی کابل هدف اصابت راکت قرار گرفت

لحظاتی پیش، میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، مشهور به میدان هوایی کابل، هدف اصابت سه فیر راکت قرار گرفت

ادامه مطلب