حنا ربانی کهر: ارتباط با افغانستان باید در اولویت کاری پاکستان باشد

وزیر امور خارجه سابق پاکستان با اسفناک دانستن وضعیت سیاست خارجی این کشور گفته است که برقراری ارتباط خوب با افغانستان و ایران باید در اولویت قرار گیرد

ادامه مطلب