پژوهشگر عفو بین‌الملل در افغانستان:

روند اخراج مهاجرین افغان را متوقف کنید

حوریه مصدق، پژوهشگر سازمان عفو سازمان بین الملل در افغانستان، در یک نشست خبری در کابل می‌گوید: وضعیت جاری کشور مناسب برای بازگشت مهاجرین از کشورهای اروپایی نیست

ادامه مطلب