آمر و ۱۲ منسوب حوزه سوم کابل در پیوند به حمله بر دانشگاه کابل به دادستانی نظامی معرفی شد

فرماندهی پولیس کابل اعلام کرد که به شمول آمر حوزه سوم امنیتی کابل، ۱۳ منسوب این حوزه در پیوند به حمله بر دانشگاه کابل بازداشت و به دادستانی نظامی معرفی شده‌اند.

ادامه مطلب