گفت‌وگوهای میان‌افغانی؛ بهانه ممنوع!

اکنون که همه زمنیه‌ها برای شروع گفت‌وگوهای میان‌افغانی فراهم گردیده است و احتمالاً هیئت گفت‌وگوکننده حکومت نیز تا فردا وارد دوحه گردد، انتظار می‌رود تا پایان هفته جاری گفت‌وگوهای میان‌افغانی، میان نمایندگان گروه طالبان و هیئت افغانستان شروع شود

ادامه مطلب

حکومت غنی؛ اوج قبیله‌گرایی و توطیه

اشرف غنی، تیم همراهش و حامیان غربی‌اش به خوبی می‌دانند که نه او توانایی رهبری و مدیریت جامعه پیچیده‌ای چون افغانستان را دارد و نه پایگاه اجتماعی که نیاز است یک سیاست‌مدار ملی داشته باشد

ادامه مطلب