حکومت ماتم ملی؛ از ترور مردم تا توطیه علیه بزرگان

در سال ۱۳۹۴ آقای غنی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «۱» گفت بود: «چرا تنها هواپیماهای جنگی بر خانه گویندگان یک زبان حمله می‌کنند؟!» این نشان می‌دهد که آقای غنی از ابتدا نه تنها مخالف کسانی که انتحار می‌کنند و مخالف دولت مرکزی هستند، نبوده بل‌که از آن‌ها همانند سرباز غیر رسمی برای کنار زدن و به خاک و خون کشیدن دیگر اقوام و حتی اقوام خود استفاده می‌کند

ادامه مطلب